Σάββατο, 5 Ιουνίου 2010

ΚΑΣΣΙΩΤΙΚΗ ΣΟΥΣΤΑ

ΣΟΥΣΤΑ ΚΑΣΟΥ

KASSOS ISLAND MANTINADES

ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΡΟΥΛΗΣ - Το πισωμέρι (photos of Kasos)