Σάββατο, 19 Απριλίου 2008

ΚΑΣΙΩΤΕΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ 1940-1945 (ΑΙΓΥΠΤΙΩΤΕΣ)


Η.ΒΙΝΤΙΑΔΗΣ,Ι.ΔΕΤΟΡΑΚΗΣ,Π.ΚΑΘΡΕΠΤΗΣ,Μ.ΜΑΥΡΑΝΤΩΝΗΣ,Γ.ΜΑΥΡΙΚΑΚΗΣ
Γ.ΣΟΥΛΤΑΝΑΚΗΣ,Α.ΛΙΟΚΟΥΡΑΣ,Μ.ΛΙΟΚΟΥΡΑΣ.Μ.ΛΙΟΚΟΥΡΑΣ,Ε.ΦΕΛΟΥΖΗΣ,Μ,ΓΛΥΤΣΗΣ

ΚΑΣΙΩΤΕΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ 1912-1922


Ι.ΜΑΛΑΝΔΡΗΣ Γ.ΛΙΟΚΟΥΡΑΣ